Missie

Het Amsterdam University College is een gemeenschap die gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Wij geloven dat factoren zoals afkomst, ras, etnische achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie en

andere manieren van differentiatie geen verschil zouden moeten maken op het gebied van educatie. In deze context is ons initiatief ‘Right2Education’ ontstaan.

Right2Education is een initiatief dat vluchtelingen de mogelijkheid biedt om op verschillende niveaus de Nederlandse taal te leren (A1, A2 en B1), en hen ondersteunt bij het verkrijgen van toegang tot het Nederlandse systeem van hoger onderwijs. In de omgeving van het Amsterdam University College zijn zij niet langer vluchtelingen maar gasten. Vandaar dat wij hen op AUC ‘gast-studenten’ noemen. Wij vinden het belangrijk om een goede balans te hebben tussen het academische deel van het programma, zoals de Nederlandse taallessen, en sociale activiteiten zoals etentjes, schaatsen en filmavonden.

Wij geloven dat het niet langer genoeg is om slechts getuige te zijn van wat bekend staat als de “vluchtelingencrisis”. Dit initiatief draait om betrokkenheid, over het nemen van een standpunt en het bijdragen aan het streven naar rechtvaardigheid en gelijkheid.

Activiteiten

Naast de Nederlandse en Engelse lessen organiseert Right2Education ook sociale en culturele activiteiten. Bovendien heeft Right2Education een “buddysysteem” opgezet waarin elke gaststudent gekoppeld wordt aan een AUC student, om integratie te bevorderen en elkaar in een veilige omgeving beter te leren kennen. De buddy’s kunnen samen deelnemen aan feesten, etentjes, museumbezoeken, excursies, en fietstochten – of gewoon samen tijd doorbrengen. De buddy’s kunnen van elkaar leren, bijvoorbeeld over het creëren van een gemeenschap die buiten de grenzen valt van traditionele ideeën over nationaliteit en taal.

Nederlandse les

Sinds januari 2016 hebben meer dan 100 vluchtelingen succesvol deelgenomen aan de Nederlandse lessen niveau A1, A2 en B1 van Right2Education. Deze taallessen worden door officiële leraren zowel als studenten van het Amsterdam University College zelf gegeven. In beide gevallen worden dezelfde lesmaterialen gebruikt, en krijgen de studenten een certificaat als bewijs van hun taalniveau indien zij het examen succesvol maken.

De lessen welke door groepjes van drie AUC studenten worden gegeven, vinden  tijdens de niet-intensieve periodes tweemaal per week gedurende drie uur plaats, en tijdens de intensieve periodes vier maal per week. In de intensieve periodes (januari of juni) kunnen gaststudenten samen met andere AUC studenten aan de officiële Nederlandse lessen deelnemen, wat zowel voor de klas als ook de lesinhoud verrijkend is.

Momenteel zijn wij tevens een Engelse lesvariant aan het opzetten, en willen wij de duurzaamheid en de kwaliteit van de niveaus A1, A2 en B1 verzekeren.

Selectieprocedure

Gaststudenten die voldoen aan de criteria uitgestippeld op de website van het Amsterdam University College kunnen zich aanmelden bij het Amsterdam University College. Zij komen in aanmerking voor een studiebeurs. Elke gaststudent moet dezelfde aanmeldingsprocedure doorlopen als alle andere potentiele studenten. Stichting Right2Education assisteert de vluchtelingen bij hun aanmelding.

Ons selectieproces voor verblijfstatushouders begint nu met een online formulier waardoor geïnteresseerden zich voor een applicatiesessie kunnen aanmelden. Tijdens deze eerste ontmoeting wordt Right2Education voorgesteld, en wordt het niveau Engels en Nederlands getest om te bepalen of iemand geschikt is voor de Nederlandse taallessen van Right2Education. Indien iemand wordt geaccepteerd, wordt de gast-student vervolgens aan een AUC student gekoppeld als deel van een “buddysysteem”.

Effectieve coöperaties zijn samenwerkingen met lokale initiatieven in Amsterdam, welke vluchtelingen met een verblijfsstatus hosten. Hieruit is een waardevol partnerschap met Gastvrij Oost waardoor verdere gast-studenten aan de taallessen en de sociale activiteiten kunnen deelnemen. Niettemin vinden wij het belangrijk om met de noodopvanglocaties in Amsterdam te blijven samenwerken, aangezien juist de bewoners van deze opvangcentra meeste behoefte hebben aan activiteiten zoals Right2Education.

Toekomstplannen

Gaststudenten die voldoen aan de criteria uitgestippeld op de website van het Amsterdam University College kunnen zich aanmelden bij het Amsterdam University College. Zij komen in aanmerking voor een studiebeurs. Elke gaststudent moet dezelfde aanmeldingsprocedure doorlopen als alle andere potentiele studenten. Stichting Right2Education assisteert de vluchtelingen bij hun aanmelding.