Onze Missie

Education for all

Right2Education is een gemeenschap die gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Wij zijn van mening dat factoren als land van herkomst, ras, etnische achtergrond, geslacht, seksualiteit en alle andere vormen van differentiatie de toegang tot onderwijs niet mogen beperken.

Right2Education is een kans voor vluchtelingen om toegang te krijgen tot onderwijs waarin ze Nederlands (A1-B1) en Engels (A1-C1) kunnen leren. In de omgeving van Amsterdam University College zijn het geen vluchtelingen meer maar gasten, daarom noemen we ze graag gaststudenten.

Wij geloven dat het niet langer voldoende is om getuige te zijn van wat bekend staat als de “vluchtelingencrisis”. Dit initiatief gaat over meedoen, stelling nemen en bijdragen aan de zoektocht naar gelijkheid en gerechtigheid.

Sinds januari 2016 hebben we lessen opengesteld voor meer dan 500 vluchtelingen. Deze cursussen worden gegeven door zowel AUC-studenten als officiële docenten. In beide gevallen is de leerstof precies hetzelfde en krijgen ze een certificaat dat hun bekwaamheid bewijst, als ze het examen hebben gehald. AUC/UvA/VU studenten geven lessen van drie uur in tweetallen op twee dagen per week. Tijdens de AUC-intensieve periodes (januari of juni) kunnen gaststudenten AUC-taalcursussen volgen samen met andere AUC-studenten. Heb je interesse om leraar te worden, neem dan contact met ons op. Aanvragen openen enkele maanden voordat de lessen beginnen.

Onderwijs

Activiteiten en buddies

In ons programma, vinden we het belangrijk om een balans te hebben tussen de academische wereld en sociale activiteiten. Daarom organiseren we ook sociale evenementen zoals potlucks, schaatsen en filmavonden. Ons initiatief gaat over het bouwen van een community op basis van gedeelde omgevingen.

Om de integratie te vergemakkelijken en beide partijen in een veilige omgeving beter te leren kennen, hebben we een buddysysteem gecreëerd waarin gaststudenten worden gekoppeld aan een AUC/UvA/VU-studenten. Samen gaan ze naar diners, musea, excursies, fietstochten enzovoort. Door dit te doen, hebben onze gaststudenten ons al zoveel geleerd, vooral in termen van het creëren van een gemeenschap die verder gaat dan de traditionele noties van nationaliteit en taal.
Buddy-aanmeldingen lopen parallel aan de lessen, dus start in september, november, februari en april.

In december 2015 hebben we eerst contact opgenomen met de gemeente Amsterdam. Zij bezorgden ons een lijst met geïnteresseerde vluchtelingen waarvan uiteindelijk de meerderheid in januari deel uitmaakte van ons eerste cohort gaststudenten aan het AUC. We hebben onlangs besloten om het selectieproces te wijzigen, aangezien de meeste geselecteerde studenten in feite niet-statushouders waren. We accepteren iedereen met een vluchtelingenachtergrond, inclusief niet-statushouders, om ervoor te zorgen dat onze lessen beschikbaar zijn voor iedereen die ze nodig heeft.

Ons selectieproces bestaat uit een online formulier, waarmee vluchtelingen zich kunnen aanmelden voor een sollicitatiesessie. Tijdens deze eerste sessie wordt Right2Education geïntroduceerd en worden Engelse en Nederlandse niveaus getest om te bepalen of iemand in staat is om taalcursussen te volgen bij Right2Education. Eenmaal geaccepteerd, kunnen de gaststudenten zich opgeven voor ons "buddy programma".

Eerste selectieproces

Open-access onderwijs

Nu we een officiële "Stichting" zijn, werken we eraan om Right2Education te verspreiden naar andere universiteiten en instellingen, te beginnen bij de University Colleges in Nederland. We hopen dat de vergelijkbare omgeving en structuur studenten zal aanmoedigen om actie te ondernemen en een initiatief als dat van Right2Education te starten.

We moedigen iedereen die geïnteresseerd is in het maken van een soortgelijk model aan om contact met ons op te nemen, en we delen graag ideeën en bronnen.

Veel van onze leraren hebben openbare bronnen gemaakt, zoals de Right2Education-podcast die is gemaakt door onze vorige academische en lerarencoördinator, Benji Blower.

Sinds enkele jaren integreren we enkele van onze gaststudenten in AUC als officiële studenten. Dit zijn vluchtelingen met een gevorderd niveau Engels en kunnen zich dus aanmelden via de normale aanvraagprocedure die elke potentiële AUC-student moet volgen. De vluchtelingstudenten komen hierbij ook in aanmerking voor beurzen.

In de komende jaren hopen we dit voort te zetten en samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere Nederlandse universiteiten en opleidingen.

Plannen voor de toekomst